לקראת הקלאסיקו נדב יעקובי פגש את אוסקר גארסיה

נציגנו × ×”×’ יעקוגי טס שוג לספרה לקראת הקלאסיקו ומתקשה להזליט גרצלונה או מהריה! זוסר מ×-ל קל הוא מגיע לגרצלונה…Other Posts

Ratings:

Leave a Reply